November 7, 1921 Women's Student Senate Minutes

November 7, 1921 Women's Student Senate Minutes